Průběh vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Výsledkem testu je formální zpráva, která slouží jako doklad o způsobilosti řídit motorové vozidlo pro dané řízení. Vyšetření trvá přibližně 3 hodiny a používá kvalitní metody podle platné legislativy.

Prvním krokem je rozhovor a výměna základních informací ohledně účelu vyšetření a vyhodnocení písemného formuláře a vyhodnocení písemného formuláře.

Cílem je zjištění rozumových funkcí, pozornosti, postřehu, intelektu, paměti, správnosti rozhodovacích procesů, orientace v náročněji strukturovaném prostředí a psychomotorické tempo. Zjišťujeme kvalitu a kvantitu psychomotorické koordinace, rozhodovacích procesů, učení, pružnosti a adaptace.

Používáme dotazník, který klient vyplní na místě a kterým zjišťujeme temperament, charakterové vlastnosti a postoje.

Před každým testem budete mít možnost si několik úloh vyzkoušet ve formě zácviku. V případě nejasností se můžete na cokoli zeptat.

Na výsledky je možné si počkat, nebo je pošlu poštou.

Budete potřebovat

Výpis z evidenční karty řidiče. Získáte ho na oddělení evidence vozidel příslušného Městského úřadu.

Řidičský průkaz, pokud ho máte.

Občanský průkaz.

Vyplněný dotazník.

Na vyšetření si nezapomeňte vzít propisku černé barvy a v případě potřeby brýle, nebo naslouchadlo.