Služby

Psychologické testy

Testy potřebují následující skupiny klientů:

Testy řidičů z povolání

Řidiči vnitrostátní a mezinárodní přepravy vozidel pro převážení těžkých nákladů nad 7,5 tuny, nadměrných nebo nebezpečných nákladů, řidiči hromadné dopravy anebo vozidel převážejících více než osmi osob, potřebují získat tento test v rámci povinného vyšetření ze zákona č. 361/2000 Sb. a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route - ADR). Vyšetření dále potřebují řidiči záchranných služeb s modrým světlem

Testy jsou vyžadovány pro získání nebo rozšíření řidičského průkazu na skupiny C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

Učitelé autoškol a zkušební komisaři

Učitelé autoškol za účelem získání profesního osvědčení, zkušební komisaři a příbuzné profese, dle §21, odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

Testy žadatelů o vrácení řidičského průkazu

Vybodovaní řidiči všech kategorií dle §123d, zákona č. 361/2000 Sb.

Řidiči senioři

Psychologické testy může vyžádat lékař nebo specialista u soukromých řidičů od 60 let věku podle § 87 odst. 5 zákona č.361/2000Sb. Další vyšetření proběhne v 65 letech, v 68 letech a poté každé dva roky.

Pravidelné testování je také vyžadováno od profesionálních řidičů - seniorů.

Vyšetření na individuální žádost

Individuální posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla může vyžádat ošetřující lékař, pokud zjistí onemocnění rizikové pro řízení vozidla. Orgán státní správy od Vás také může požadovat odborné vyšetření způsobilosti k řízení při řízení o odebrání řidičského průkazu. V takovém případě Vás doporučí odborný lékař.

Základní vyšetření je podobné jako u profesionálních řidičů, ale v souvislosti se zdravotní problematikou je často rozšířené o některé speciální diagnostické metody a bývá časově náročnější.

Testy dispečerů a učitelů autoškol

Operátoři řízení provozu a dispečeři potřebují absolvovat dopravně psychologický test.

Řidiči se zákazem řízení a v podmínce

Nově od 1. července 2013 může soud uložit podmínku, kdy soud sice řidiči ponechá řidičský průkaz, ale řidič se musí zdržet na určitou dobu řízení motorových vozidel. Jedná se o zákaz na šest měsíců nebo déle. Součástí podmínky bude, aby řidič úspěšně absolvoval psychologické vyšetření. Typické situace, za které dostanete podmínku, je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo odsouzení za trestný čin.

Soudní znalec a poradenství

Mohu Vám pomoci i v případě individuálního psychologického poradenství a psychodiagnostiky dospělých. Pokud máte pochybnosti o tom, zda zvládáte nároky na účastníka silničního provozu, můžete podstoupit test na dobrovolné bázi nebo se poradit.